THÔNG BÁO: JBB không tính phí lưu kho vì lý do dịch Covid-19

THÔNG TIN VẬN CHUYỂN

Phí lưu kho sẽ được áp dụng:
* Kể từ ngày nhân viên JBB thông báo đến khách hàng.
* Đối với những kiện hàng nằm trong diện chưa được thanh toán phí mua hàng hoặc phí vận chuyển.
* Đối với đường bay và đường biển.
Phí lưu kho sẽ được thu sau 15 ngày lưu kho. Thời hạn thanh toán là trong vòng 3 ngày sau 15 ngày lưu kho. Sau 3 ngày kể từ thời hạn trên, nếu JBB chưa nhận được khoản thanh toán, JBB sẽ chấm dứt đơn hàng.
Ngoài ra, những hàng hóa nằm trong diện lưu kho thì sẽ không được vận chuyển về Việt Nam theo thời gian ước tính ban đầu mà phụ thuộc vào thời gian thanh toán của khách hàng và thời gian xuất hàng ra khỏi kho lưu (3 ngày đối với đường bay và 7 ngày đối với đường biển).

Ví dụ: kiện hàng có kích thước 30x40x50cm thì size kiện hàng là 120.