CHÍNH SÁCH KIỂM TRA HÀNG HÓA TẠI NHẬT BẢN

Sau khi hàng hóa của quý khách đến kho hàng của JBB tại Nhật Bản, bộ phận thẩm định của JBB sẽ kiểm tra hàng hóa trước khi được vận chuyển về Việt Nam. Dưới đây là những mục thuộc và không thuộc chính sách Kiểm tra hàng hóa của JBB:
1. Các mục thuộc chính sách Kiểm tra hàng hóa:
1.1 Hàng mới trên Amazon, Rakuten, Adidas…:

 • Loại sản phẩm
 • Dòng hàng hóa (nếu có và có thể nhận biết được khi nhìn bên ngoài)
 • Size (nếu có và có thể nhận biết được khi nhìn bên ngoài)
 • Màu sắc (nếu có và có thể nhận biết được khi nhìn bên ngoài)
 • Hàng cũ (nếu có và có thể nhận biết được khi nhìn bên ngoài)
 • Hàng bị hư hỏng, bể vỡ (nếu có và có thể nhận biết được khi nhìn bên ngoài)

1.2 Hàng cũ trên Yahoo Auction, Mercari, Fril…:

 • Loại sản phẩm
 • Hình dạng tổng quan
 • Màu sắc (nếu có và nhận biết được bên ngoài)

2. Các mục KHÔNG thuộc chính sách Kiểm tra hàng hóa:
2.1 Hàng mới trên Amazon, Rakuten, Adidas…:

 • Phụ kiện
 • Các chi tiết nhỏ của sản phẩm
 • Hoạt động của sản phẩm
 • Độ thật hay giả của sản phẩm

2.2 Hàng cũ trên Yahoo Auction, Mercari, Fril…:

 • Size
 • Phụ kiện
 • Dòng sản phẩm
 • Các chi tiết của sản phẩm
 • Hoạt động, tính năng của sản phẩm
 • Độ cũ của sản phẩm
 • Độ thật hay giả của sản phẩm
 • Số lượng các món của lô (trên 5 sản phẩm trong 1 link)