CÁCH TÍNH PHÍ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ NHẬT – VIỆT

Phí vận chuyển quốc tế sẽ dựa trên thông số khối lượng thực tế của mỗi kiện hàng.
– Đối với đường bay:    
Phí vận chuyển = Khối lượng thực tế * 210.000 vnđ
– Đối với đường biển: 
Phí vận chuyển = Khối lượng thực tế * 110.000 vnđ